Спортна зала, футболни игрища, футзал, футболен терен, футбол пловдив, мини футбол, минифутбол, футбол, спортен център

Спортна зала, футболни игрища, футзал, футболен терен, футбол пловдив, мини футбол, минифутбол, футбол, спортен център
Правила на спортен клуб „Оптимум”

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Част I . Общи положения.

Работното време на Клуба e от 8.00 до 24.00 часа. Информация за работното време на отделните съоръжения и графиците се получава от рецепцията или на телефон 0892/413 579.

Всяка услуга се заплаща на рецепцията съгласно ценоразпис. Пушенето извън барчето е строго забранено. В Клуба децата се придружават от възрастен.

Права и задължения на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

Всеки член и посетител на Клуба трябва:
• да спазва Правилника за вътрешния ред
• да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
• да пази имуществото на Клуба
• да носи отговорност за личните си вещи.

Права и задължения на спортен клуб Оптимум

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:
• да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред:
• да уведомяват своевременно членовете и посетителите на Клуба за всички промени в графика на отделните спортове;
• да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
• да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;
• да предоставят високо качество на услугите;
• да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;
• да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на Клуба;

Ръководството на клуба си запазва правото за промяна на цените.

За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството на Клуба не носи отговорност.
Ползването на съоръженията от посетител на Клуба по начин, нарушаващ целостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на Спортен клуб „Оптимум” срещу извършителя.

 

 

 

 

Част II . Правила за ползване на клубните съоръжения

Резервации
Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, членовете и посетителите могат да правят и единични резервации. Резервации се приемат по телефон, по интернет или лично на рецепцията. Клубът гарантира единствено резервации, които са платени. В противен случай Клубът запазва правото си да продаде резервирания час.


За да се запази постоянен час посетителите са длъжни да заплатят депозит в размер на един наем, който се възстановява при последното посещение.


Членовете, чакащи резервации се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок. Резервациите подлежат на проверка, за да се избегне нерегламентираното ползване на съоръженията. Анулиране на еднократна резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена. Членовете и посетителите , започнали часа си със закъснение следва да освободят терена навреме за следващия час. Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи членовете биват предварително уведомявани. Ръководството на Клуба не компенсира часове, пропуснати поради независещи от него причини.

Закрити и открити футболни терени

Играещите трябва да бъдат в спортен екип и футболни обувки за зала. Не се разрешава да се играе с железни бутони.


Съблекални

Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Ключове за шкафчетата се дават от рецепцията персонално и задължително се връщат там при напускане на залата. Клубът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени в шкафчетата. Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от Ръководството на Клуба, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал.

Спортна зала, футболни игрища, футзал, футболен терен, футбол пловдив, мини футбол, минифутбол, футбол, спортен център
 
© 2007 . Created by BalkansyseXTReMe Tracker